منو
سبد خرید

تجهیزات تابلو برق

آشنایی و معرفی تجهیزات تابلو برق

تجهیزات تابلو برق به مجموعه‌ای که برای هدف مشخص جهت کلید زنی، حفاظت و کاهش خطرات ناشی از جریان برق به افراد و ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تمام شبکه‌های برق حفاظت تابلوهای برقی نقش موثری در آن دارد. این تجهیزات در صورتی که جریان ورودی بیشتر از مقدار حساسیت سیم‌ها از مدار عبور کند، آن را قطع می‌کند. لذا هنگامیکه تجهیزات تابلو برق بر اساس اصول فنی طراحی شده باشند کارایی بیشتری خواهند داشت. در غیر اینصورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا ورود جریان بار اضافه، نه تنها کارایی مناسبی ندارند، بلکه ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مدار و تجهیزات تابلو برق وارد شود. بنابراین استفاده از تجهیزات تابلو برق مناسب و بکارگیری قطعات کاربردی در تابلو‌های برقی، امری ضروری است. نکته مهم، انتخاب نوع و قدرت قطع وسایل محافظتی در یک مدار جهت مانع شدن از آسیب‌هایی نظیر آتش‌سوزی، در یک سیستم الزامی می‌باشد. با تغییرات ولتاژ این امکان هست تا خطاهای متعددی  بین ایستگاه تولید و مرکز بار بوجود آید.

ابتدا با توجه به نیاز پروژه، نقشه تابلو کشیده می‌شود. به عبارت دیگر تجهیزات تابلو برق در نقشه و طراحی تابلو معین شود. سپس یک پوسته طراحی و تولید می‌شود که بهترین کیفیت آن 5/1 میلیمتر می‌باشد. در مرحله بعد باید مونتاژ کاری صورت گیرد بدین روش که جای تجهیزات ریل تعبیه می‌گردد و با توجه به نقشه پروژه مونتاژ کار تجهیزات تابلو برق را بر روی سینی که در داخل آن قرار دارد جاگذاری می‌نماید. تجهیزات تابلو برق مانند کلید اتوماتیک ، اینورتر، محافظ جان و کلید مینیاتوری و کلیه کلید تابلویی که در پروژه نیازمند است درون آن قرار می‌گیرد. در مرحله بعد سیم کشی کار صورت می‌گیرد  و بروی در آن که برشی  ایجاد کرده اند تجهیزات اندازه گیری، شستی‌ها، سیگنال‌ها  و ... برای دسترسی آسانتر قرار می‌گیرد.

بدنه تابلو برق به دو دسته تقسیم می گردد:

 • ساده
 • ریتال: ریتال ورقه‌های آماده با ستون‌های آماده می‌باشند در ریتال از جوش کمتر استفاده می‌شود ستون‌ها را با هم پیچ می‌کنند و ورقه‌ها بر روی ستون قرار می‌گیرد.

تابلو‌های برق بر اساس پوسته به چند دسته تقسیم می‌شود:

 1. ایستاده
 2. بارانی
 3. دیواری

تابلو‌ها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1. فشار ضعیف
 2. فشار متوسط

بیشتر در مرغداری‌ها، سنگ شکن‌ها و پمپ آب و... کاربرد دارد.

تعدادی از تجهیزات تابلو برق فشار ضعیف موارد ذیل می‌باشد:

 • کلیدها
 • ایزوله کننده‌های فاقد بار
 • فیوزهای HRC
 • کلیدهای جریان نشتی زمین
 • کلیدهای مینیاتوری (MCB)
 • و ...

فشار قوی: که از این تابلوها در کنترل پست استان‌ها ، شهرستان‌هاو ... بکار برده می‌شود.

 تعدای از تجهیزات تابلو برق فشار قوی :

 • کلید هوایی
 • کلیدهایی با آمپر بالا
 • سکسیونر شبکه
 • دژنکتور
 • ترانس جریان ترانس ولتاژ و ...

در حین انجام پروژه، باید توجه ویژه‌ای به تجهیزات تابلو برق داشته باشیم. همچنین کابل، باس بار و سیم بهمراه حفاظت بار و عایق‌های مربوطه بر اساس استاندارد طراحی و ساخته می‌شوند تا از بوجود آمدن هر نوع خطر جانی و مالی جلوگیری شود.