منو
سبد خرید

ترانس جریان و ترانس ولتاژ

آشنایی با عملکرد انواع ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ

ترانس جریان و ترانس ولتاژ برای اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان همچنین از ترانس‌های دیگر جهت انداره گیری انرژی ،ضریب توان و فرکانس و ... مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از ترانسها جهت حفاظت از سیستم برقی در رله‌های حفاظتی نیز استفاده می گردد.

نحوه عملکرد ترانس جریان و ترانس ولتاژ

عملکرد آن به‌گونه ای است که در ثانویه ولتاژ و جریان را به مقادیر کوچک تبدیل میکند که دستگاههای اندازه گیری بدون مشکل آنها را نمایش دهند. البته این به این معنی نیست که مقادیر کم شده را نمایش بدهد. دستگاههای اندازه گیری مقادیر کوچک را در ضرایبی خاص ضرب میکنند. عددی که نشان داده میشود، ولتاژ و جریانی است که در شبکه جاری است.

ضرورت استفاده از ترانسفورماتور‌های اندازه گیری

  1. چون ثانویه ترانس جریان طبق استاندارد 5 آمپر و 1 آمپر می باشد. همچنین این مقدار در ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ 110 تا 120 ولت است که نیاز به وصل کردن تجهیزات به ولتاژ و جریان بالا نمیباشد. لذا این خود خطرات ناشی از کار با شبکه را به شدت پایین می‌آورد.
  2. ترانس جریان و ترانس ولتاژ، باعث پایین آوردن هزینه تجهیزات و همچنین راحتی تعویض آنها در مدار می باشد.
  3. ترانس جریان و ترانس ولتاژ باعث میشود که مدارات با ولتاژ بالا از مدارات اندازه گیری ایزوله و کاملا جدا باشد.
  4. چند دستگاه اندازه گیری را میتوان به یک ترانس وصل نمود.
  5. زمانی که خروجی ما مقادیر کوچک است،از دستگاههایی که مصرف برق ناچیزی دارد استفاده میشود بنابراین ترانس جریان و ولتاژ باعث بهینه سازی در مصرف انرژی می باشد.

ترانسفورماتورهای اندازه گیری دو نوع می‌باشد:

  • ترانس جریان یا CT
  • ترانس ولتاژ یا PT

عملکرد ترانس جریان یا CT

این نوع ترانسفورماتور جهت تبدیل مقادیر بالای جریان به خروجی ضعیفتر میباشد. این جریان خوجی یا ثانویه ترانس طبق استاندارد 5 و 1 آمپر می باشد. در اولیه ترانس جریان تعداد دور سیم پیچ بسیار کم باسطح مقطع زیاد است که در ترانس اندازه گیری سیم پیچ اولیه همان هادی مورد نظر است که میخواهیم جریان آن را اندازه گیری کنیم و سیم پیچ ثانویه ترانس دارای تعداد دور زیاد با سطح خیلی کوچکتر از اولیه می باشد.

مطابق شکل آمپر متر به صورت سری با ثانویه قرار می گیرد چون آمپرمتر مقاومت بسیار پایینی دارد میشه گفت ثانویه تقریبا اتصال کوتاه است. یک ترمینال ارت جهت جلوگیری از آسیب به عایق ترانس همچنین جلوگیری از آسیبهای احتمالی به کاربر می‌باشد. در مدار وجود کلید اتصال کوتاه برای زمان تعویض آمپرمتر می‌باشد.

ترانس ولتاژ یا PT

ترانس ولتاژ جهت کوچک کردن مقادیر ولتاژ بالا و اندازه گیری آن توسط ولتمتر می باشد، که طبق استاندارد ولتاژ خروجی بین 110 تا 120 ولت می‌باشد. تعداد دور سیم پیچ اولیه ترانس ولتاژ زیاد است و ثانویه آن تعداد سیم پیچ فقط چند دور است، چون ولتمتر دارای مقدار مقاومت بالایی می‌باشد. پس می‌توان گفت یک ترانس ولتاژ یا PT در شرایط مدار باز عمل میکند. همچنین جهت ثابت ماندن ولتاژ ثانویه و حفاظت از کاربر یک طرف ثانویه به زمین وصل می شود.