منو
سبد خرید

الکترو پژواک (رضا ترانس)

الکترو پژواک (رضا ترانس)

گروه صنعتی الکترو پژواک با بیش از 36 سال سابقه فعالیت در صنعت برق افتخار دارد که به دست توانمند متخصصین کشور، کلیه ی مراحل مربوط به طراحی، تدوین دانش فنی و تولید صنعتی محصوالت خود را به مرحله اجرا در آورده و با داشتن 13 اختراع ثبت شده توانسته است در سال 1395 به جمع شرکت های دانش بنیان کشور بپیوندد. گستره محصوالت این شرکت در زمینه انواع ترانسفورمرهای اندازه گیری جریان و ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف میباشد. با توجه به گسترش روز افزون شبکه برق کشور و نیاز مصرف کننده )گسترش بازار(، و تاکیدات  مبنی بر استفاده از تولیدات و ظرفیتهای داخلی و لزوم بی نیازی به واردات محصوالت مورد نیاز برق صنعتی در کشور و عدم وجود تولیدات داخلی محصوالت مشابه، محصوالت تولیدی این شرکت هر ساله در حال افزایش کمی و کیفی میباشد.

شـرکت الکتروپـژواک بـا مسـاحت 12000 متـر مربـع در شـهرک صنعتـی فناوریهـای برتـر خراسـان رضـوی واقـع شـده و بـا اشـتغال مسـتقیم و غیرمسـتقیم بیـش از 100نفـر و دارا بـودن نمایندگـی هـای متعدد در سراسـر ایران، نقش کوچکی در توسـعه اشـتغال کشـور ایفا نموده است.

فروشگاه زاگرس صنعت سالهاست به صورت تخصصی در امر ارائه ترانسهای جریان و ولتاژ فعالیت دارد یکی از برترین برندهای ترانس جریان و ولتاژ که این مجموعه بر روی آن فعالیت دارد و آماده خدمت رسانی به مصرف کننده در سراسر کشور را دارد الکترو پژواک آرین یا رضا ترانس می باشد.

تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LPZ
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP100
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP120
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP20
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP30E
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP30E
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP40
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP50
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP60
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
تولید کننده: الکترو پژواک (رضا ترانس) مدل: LP120
ترانسفورمرجریان: ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با  جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت  اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است.  ترانسفورمرجریان اندازه گیری: ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری  همچون آمپرمترها، ک..
0 تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)