منو
سبد خرید

ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30

ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
ترانسفورماتور جریان الکتروپژواک LP30
0 تومان

ترانسفورمرجریان:
ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با 
جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصاالت 
اختالف فاز بین آنها تقریبا صفر درجه است. 
ترانسفورمرجریان اندازه گیری:
ترانسفورمرجریانی است که برای تغذیه دستگاههای اندازه گیری 
همچون آمپرمترها، کنتورها و غیره بکار میرود.
ترانسفورمر جریان حفاظتی:
ترانسفورمر جریانی است که برای تغذیه رله های حفاظتی بکار می رود. 
جدول زیر کالس های حفاظتی مورد نظر استاندارد را نشان می دهد.
 

نظر بدهید
توجه: HTML ترجمه نمی‌شود!
بد خوب
کد امنیتی